Posvátné jeskyně Bas otho lidí

Posvátné jeskyně Basotho a význam rituálů

Posvátné jeskyně Basotho jsou skryté prostory, které lidé Basotho využívají k meditaci a léčení. Víra předků je normou a kulturní identitou pro Basotho z Borwa v Jižní Africe. A z tohoto důvodu věří, že jejich předkové sídlí v těchto posvátných jeskyních. V důsledku toho udržují komunikační sítě otevřené mezi sebou a předky prováděním rituálů.

Tyto obřady vyvolat duchy a přenést živé bytosti do duchovní říše, kde živí komunikují s mrtvými. A ne každý může provádět tyto rituály bez řádného vedení. To znamená, že mezi lidmi Basotho mají určití jedinci božské povolání k provádění těchto rituálů. Mezi takové jedince patří mimo jiné věštci, léčitelé, bylinkáři, křesťanští a tradiční proroci.

Předci národa Basotho

Lidé Basotho věří v předky a provádějí rituály
Musicinafrica.net

Systém víry Basotho rezonuje kolem rozdělení člověka na dva elementy. Tyto prvky zahrnují prvek těla a ducha, který tvoří osobu. Proto věří, že když člověk zemře, tělesný element zahyne a je odlákán. Zatímco duchovní element přežívá a obnovuje se v praotce. Kulturní význam kolem tohoto okruhu života vyžaduje neustálou komunikaci mezi lidmi a předky. Proto provádějí rituály, aby uklidnili předky.

Výsledkem je, že lidé Basotho hledají a nacházejí své vlastní předky Posvátný Jeskyně. I když mezi oběma stranami probíhá neustálá komunikace, existuje rozdíl v hierarchii. Předek, ať už mladý nebo starý, povyšuje v hierarchii na vyšší úroveň. Toto povýšení pramení z víry, že předkové jsou blízko Bohu. Proto lidé Basotho věří, že předkové znají a vidí věci nevídané. Z tohoto důvodu symbolizují předky s mocí a moudrostí.

Kvůli jasnosti, víra v předkové z Basotho ba Borwa nepřevažuje nad Boží mocí. To znamená, že když komunikují s předky, doufají, že blízkost předků k Bohu urychlí vysvobození jejich proseb. Což by v tomto ohledu mohlo vést k příznivým výsledkům pro lidi.

Je tedy logické, že čas od času lidé Basotho vykonají pouť a vystoupí do posvátných jeskyní. Víra v předky je pro Basotho lidi vážná věc. Tolik, že někteří členové komunity bydlí v těchto posvátných jeskyních. Následující pasáž odhaluje dvě posvátné jeskyně Basotho ba Borwa, komunita a rituály jako kulturní identita.

Posvátné jeskyně Motouleng

Fontána, která vede do posvátných jeskyní Motouleng, kde lidé Basotho provádějí rituály.
Clarensnew.co.za

Posvátné jeskyně Motouleng leží v horách východního Svobodného státu mezi městy Clarens a Fouriesburg. U vchodu do Posvátných jeskyní je fontána, která se vlévá do řeky, která protéká posvátnými jeskyněmi Motoukeng. A když vstoupíte do jeskyní, je tam masivní skála, která vyniká svým pokřiveným tvarem a prasklinami. A navíc, stěny posvátných jeskyní mají Sanovy malby, které vyprávějí starověké příběhy a zážitky.

Tyto obrazy zobrazují muže v transu, neznámá zvířata a další podivné postavy. V důsledku toho Basothoové věří, že posvátné jeskyně Motouleng byly domovem Sanů a že tyto malby mají duchovní význam.

Díky klidu a tajemné energii, která se ozývá kolem Posvátných jeskyní, existují různí členové komunity, kteří tyto jeskyně nazývají svým domovem. Například tradiční chatrče a teepee zaplňují prostory uvnitř posvátných jeskyní, což naznačuje, že tam žijí lidé. Tito lidé vytvářejí atmosféru uvnitř jeskyní a dávají smysl životu a kultuře.

Proč Basothos sídlí v posvátných jeskyních Motouleng

Lidé Basotho jdou do posvátných jeskyní
Thestandglobal.com

Po staletí se lidé potýkají se sociálními neduhy, které jsou svou povahou odlišné. Mezi tyto společenské neduhy patří otázka holosti, a pokud se nevyřeší, ve vesmíru dojdou lidé. Takže, jako každý jiný kmen, rasa nebo skupina, Basotho také čelí výzvám nahosti. A když nastane tato nešťastná chvíle, vydají se do Posvátných jeskyní hledat pomoc. A v tomto ohledu jsou posvátné jeskyně Motuoleng důležité, protože jsou také známé jako jeskyně plodnosti, kde lidé z Basothu provádějí rituály.

Komunita kromě nahosti chodí také do Posvátných jeskyní hledat pomoc při jiných neduzích. Mezi tyto nemoci patří bolavé břicho, otoky nohou, vředy v těle, bolesti hlavy, smůla a kletby. A z tohoto důvodu je komunita závislá na věštcích, léčitelích a prorocích, kteří žijí v Posvátných jeskyních, aby je vyléčili. V důsledku toho proces léčení a meditace trvá několik měsíců, než se zhmotní, v závislosti na povaze onemocnění. A z tohoto důvodu léčitelé provádějí rituály k léčení nemocí.

Každodenní zážitky v posvátných jeskyních Motouleng

Obyvatelé Basotho z posvátných jeskyní Motouleng nabírají vodu z řeky.
Clarensnews.co.za

Stejně tak obyvatelé Basotho reagují na den podle svých každodenních potřeb. Například vytvářejí atmosféru uvnitř posvátných jeskyní Basotho, aby dali životu smysl. V tomto případě ženy a muži vycházejí z různých chatrčí a teepee, slepice vrkají a psi štěkají. Tyto ženy a muži přistupují ke dni s nadšením a věnují se různým domácím pracím v posvátných jeskyních Basotho.

Díky tomu, zatímco jiní jdou po řece, která teče přes Posvátné jeskyně, aby nabrali vodu, jiní připravují oheň, řežou dřevo a melou léky. Přestože každodenní práce dávají životu smysl, existuje obrovský účel, který musí někteří lidé splnit. Účelem v tomto případě je vyslyšet volání předků, kteří chtěli využít a dát lidem léčivé síly.

A za tímto účelem lidé potřebují pomoc gigantického léčitele nebo věštce, který žije uvnitř Posvátných jeskyní Basotho, aby uskutečnili toto povolání. V každém případě posvátné jeskyně Motouleng hostí takové gigantické léčitele a věštce. A tito gigantičtí léčitelé tráví roky v Posvátných jeskyních studiem duchovní říše, aby mohli léčit komunitu. Někteří z těchto léčitelů tam žijí již více než dvě desetiletí.

Přítomnost léčitelů uvnitř posvátných jeskyní

Starý osmdesátiletý léčitel, který žije v posvátných jeskyních Motouleng
Thedrawbridge.org.uk

Mezi léčiteli, zasvěcenci a pacienty je léčitel, který žije v těchto Posvátných jeskyních přes dvě desetiletí. Tomuto starému léčiteli je přes osmdesát let a výraz v jeho tváři definuje dlouhověkost. To znamená, že se podobá posvátným jeskyním. Barva jeho kůže a vše kolem něj rezonuje s energiemi, které naplňují Posvátné jeskyně.

Jako nejdéle přežívající léčitel ovlivňuje jeho přítomnost náladu v jeskyních. Nepochybně Ntate Taba Tsa Badimo (posel předků) obětuje svůj život pro komunitu a slouží jim podle pokynů svých předků. Díky jeho nejdelším zkušenostem, když prochází jeskyněmi, je jeskyně naplňována tajemnou energií. S každým svým krokem vzbuzuje u léčitelů a zasvěcenců emoce.

Například několik léčitelů a juniorů kolem něj mumlá chválu, když kolem nich prochází. Zatímco ostatní klečí před svatyní a zpívají jména svých předků.

Stav trance a diviners

Diviners v duchovním transu.
Thedrawbridge.org.uk

Ve světle přítomnosti Ntate Taba Tsa Badimo a doprovodných zpěvů zažívají ostatní věštci a léčitelé duchovní útoky. Následně se dostanou do stavu transu, kdy začnou nepravidelně dýchat a jejich těla se nekontrolovatelně chvějí. Následně mumlají jména svých předků, zatímco na ně nepřetržitě útočí série říhnutí. Z tohoto důvodu jejich každodenní vědomý posun do duchovní sféry. To znamená, že předkové se přibližují a vstupují do jejich těla, mysli a duše, aby je použili jako kanál pro zprávy.

Věštci jdou do transu, aby dostali zprávy o budoucnosti od předků. Podobně je stav transu důležitý v kulturní identitě věštce a je ústředním prvkem vztahu s předky. V důsledku toho tento vztah spojuje živé a mrtvé (předky). Proto věštci, kteří žijí v posvátných jeskyních Motouleng, věří, že harmonie mezi živými a předky je důležitá pro získání bezproblémového života. A aby dosáhli harmonie, projevují úctu předkům prováděním rituálů a obětováním zvířat.

Rituály, které uklidňují předky

Starší matka věštkyně provádí rituál svíčky
Thestandglobal.com

Když jsou emoce v plné síle a uvnitř Posvátných jeskyní jsou patrné duchovní energie, díky přítomnosti Ntate Taba Tsa Bosiu se starší matka věštkyně přiblíží ke svatyni. Spěchá do svatyně, aby zapálila svíčky jako součást kulturního rituálu, který věštci praktikují. V tomto ohledu starší matka věštkyně zná význam rituálu svíčky. To znamená, že svíčky pomáhají usměrňovat a posilovat energie kolem nich. Kromě toho provádí tento rituál, aby otevřela duchovní svět, aby propojila předky a věštce uvnitř Posvátných jeskyní.

Pro každou svíčku, kterou se rozhodne zapálit, záměrně přivolává specifické energie. Například bílá svíčka znamená čistotu a jejím účelem je vyrovnat a absorbovat energii. Žlutá svíčka však zvyšuje vibrace a zve všechny duchy předků, aby prošli. Zatímco modrá svíčka představuje nejčistšího ducha a jejím účelem je spojit se s Vyšším Nejvyšším. Je zřejmé, že posvátné jeskyně Basotho nabízí lidem Basotho kulturní identitu.

Propojení vodních toků s předky

Diviner ctí řeku.
Facebook.com

Lidé Basotho popisují vodu jako prvek, který je spojuje s jejich předky. Proto je řeka, která protéká pod posvátnými jeskyněmi Motouleng, bonusem pro ty, kteří se chtějí spojit s předky na hlubší úrovni. V jistém smyslu věštci zdůrazňují, že voda je dar od vysokého Nejvyššího a předků. A také poklad pro budoucí generace.

Řeka, která protéká pod posvátnými jeskyněmi Basotho, hraje ve skutečnosti důležitou roli v kultuře Basotho. Například léčitelé také věří, že řeka má léčivé schopnosti. Proto používají řeku k očistným obřadům nebo k požehnání zasvěceným. Díky tomu respektují a ctí řeku ze všech sil.

Když například věštci berou pacienty nebo praktikující léčitele k řece, nejprve se pomodlí, než mohou do řeky vstoupit nebo ji použít. Modlí se a prosí předky, aby jim dali vedení a směr. I když věštci berou lidi k řece, aby tam vykonávali rituály, pro některé je to otázka života a smrti. Zejména praktikující léčitelé, kteří chodí do studené vody, aby našli sami sebe. V jistém smyslu, praktikující léčitelé chodí pod sprchy vodopádu, aby prosili přírodu, aby je vyléčila a obnovila. A když to dělají, volají své předky (boNkgono le boNtatemoholo), aby prosili Boha, aby jim dal sílu na cestě.

Posvátné jeskyně Badimong a cesta zasvěcenců

Zasvěcenci jdou nahoru do posvátných jeskyní Badimong
Thestandglobal.com

Obecně platí, že když někdo obdrží od předků povolání léčitele, nepřijme toto povolání okamžitě. Protože být léčitelem není procházka do parku. Jednoduše řečeno, být léčitelem znamená, že člověk je schopen čelit temným a světlým silám. To znamená, že mají také schopnost vidět minulost, přítomnost a budoucnost. Tyto schopnosti však vyžadují, aby člověk prošel intenzivním a tvrdým výcvikem.

Když tedy člověk vyslyší volání předků, znamená to, že je připraven neustále vzývat ducha svých předků. Zdá se však, že ignorování volání může ohrozit život. Člověk může například onemocnět nemocí, kterou lékaři nedokážou diagnostikovat. Nebo se mohou dostat do neštěstí, které je zbaví identity. Někdy ztratí svou mysl, v horším případě ztratí svůj život. Uposlechnutí volání předků tedy není volbou, ale otázkou života a smrti.

V tomto případě jsou posvátné jeskyně Badimong další posvátnou jeskyní, která hostí různé tradiční a náboženské léčitele. Ale nejpozoruhodnější jsou posvátné jeskyně Basotho, kam chodí léčitelé a tráví roky učením se léčiteli. Posvátné jeskyně Badimong znamená místo předků a leží mezi malými městy Ficksburg a Fouriesburg ve Svobodném státě. Na rozdíl od Motouleng jsou posvátné jeskyně Badimong komplexním údolím s různými umístěními jeskyní. Lidé, kteří chodí do posvátných jeskyní, nacházejí úkryt pod těmito četnými skalami. Ve skutečnosti lidé z Basotho věří, že tyto kameny mají mocné síly, které jsou relevantní pro každého zasvěcence, který dbá na povolání léčitele.

Společenství posvátných jeskyní Badimong

Speciální místo, které léčí komunitu
Social.shorthand.com

Jedinečně, posvátné jeskyně Badimong také hrají důležitou roli pro komunitu Basotho. Například uvnitř Posvátných jeskyní je zvláštní místo, které komunita využívá pro svůj vlastní prospěch. Toto zvláštní místo je známé jako „Sefuthong“, což znamená místo tepla. Tvar speciální skvrny je hluboký obdélníkový otvor. A komunita navštěvuje toto speciální místo, aby léčila určité části těla, zejména oteklé nohy a ruce.

Podle lidí z Basotho jsou tyto části těla zranitelné vůči nemoci známé jako „motlapelo“. Tato nemoc má co do činění s sesíláním kouzel. Pachatel může například porcí posypat zápraží, bránu nebo kliku oběti. A když se oběť dostane do kontaktu s porcí, zachytí kouzlo.

Kvůli těmto incidentům nemocný a příbuzní navštíví Posvátné jeskyně, najdou zvláštní místo a provedou rituál. V tomto případě nemocný zapálí svíčku, aby osvětlil cestu k předkům. Účelem zapálení svíčky je otevřít komunikační linky mezi nemocnými a jejich předky.

A jakmile se komunikační linky otevřou, nemocní strčí do díry své oteklé nohy nebo ruce. Potom spolu s příbuznými požádejte předky, aby zvrátili kouzla a vyléčili je. Zvláštní místo v posvátných jeskyních Badimong proto poskytuje komunitě místo, kam se může v případě potřeby utéct.

Kulturní význam v antropologii

Posvátné jeskyně Basotho představují spojení přírody s lidmi. Lidé, kteří používají skály jako domov, odhalují tajemství včerejších let. Tito lidé oživují ducha Sanů vyobrazeného na stěnách Posvátných jeskyní. Dávná historie nás učí o lidech, kteří žili v jeskyních. Z tohoto důvodu hrají posvátné jeskyně Basotho důležitou roli při zachování kultury.

Zejména kultura obyvatel Basotho, kteří spojili Posvátné jeskyně se svými předky. Víra v předky má dlouhou historii a je to kulturní praxe, se kterou se ztotožňuje mnoho Afričanů. A z tohoto důvodu jsou Posvátné jeskyně kulturním místem, kde mohou lidé svobodně praktikovat kulturu. Rituály jsou v tomto ohledu symbolické povahy.

Využití řeky nepochybně vyniká v Posvátných jeskyních Basotho. Například lidem slouží mnoha způsoby. Protože voda je nezbytným zdrojem, lidé se spoléhají na řeku jako na pitnou vodu, čištění a léčení. Lidé Basotho tedy respektují řeku, protože řeka poskytuje duchovní, psychologické a emocionální uzdravení.

 

 

Napsat komentář