ანთროპოლოგია: სოციოკულტურული ფაქტორები, რომლებიც ქმნიან ცხიმისა და სხეულის გამოსახულების გაგებას

შესავალი: ცხიმისა და ჯანმრთელობის საწინააღმდეგო დისკურსი ანთროპოლოგიის შესწავლისას, ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ ბევრი გაკვეთილი იმ საგნების შესახებ, რომლებიც საყურადღებოა. იდეები ჯანმრთელობისა და სხეულის გამოსახულების შესახებ ხშირად მიიჩნევა მკაცრად მეცნიერული და ხისტი. ამასთან, ეს კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: სოციოკულტურული ფაქტორები, რომლებიც ქმნიან ცხიმისა და სხეულის გამოსახულების გაგებას

ანთროპოლოგია: სტერეოტიპები და სტიგმა კანიბალიზმის პორტრეტებში

შესავალი: ბოლო რამდენიმე ასეული წლის კოლონიზაციისა და იმპერიალიზმის დროს, მსოფლიოს ბევრმა მხარემ ერთმანეთზე გავლენა მოახდინა. გლობალიზაციის ამ პროცესში მრავალი არასწორი მკურნალობა განხორციელდა იმ პირთათვის, რომლებიც განიხილებიან, როგორც კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: სტერეოტიპები და სტიგმა კანიბალიზმის პორტრეტებში

ანთროპოლოგია: სისტემური გავლენის გააზრება ნარკომანიასა და უსახლკარობაზე

შესავალი ნარკომანია ბევრ საზოგადოებაში იზრდება, განსაკუთრებით ურბანულ გარემოში. უმეტეს კულტურაში, ნარკოტიკების მომხმარებლები ძლიერ სტიგმატიზირებულნი არიან და მკურნალობენ დევიანტური სტატუსებით. ჩვეულებრივ, ნარკომანიის ნაკლოვანებები ინდივიდუალურ ხასიათს მიეკუთვნება და კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: სისტემური გავლენის გააზრება ნარკომანიასა და უსახლკარობაზე

ხანძრის მახლობლად მყოფი პირების ოკულტური გამოსახულება, რომელიც ხშირად ჩანს მოჩვენებების ისტორიებში

ანთროპოლოგია: მოჩვენებათა მოთხრობები და ხალხური თქმულებები, როგორც კულტურული და ისტორიული ინდექსები

ურთიერთქმედება და თხრობა ადამიანები, როგორც სახეობა და როგორც კულტურული არსებები, განისაზღვრება მათი ურთიერთქმედებით. სხვებთან ურთიერთობისას ჩვენ გავეცნობით ნორმებს, კულტურას და ზღაპრების მდიდარ სიღრმეებს, რომლებიც გვაცნობებს. თხრობა ერთ-ერთი მთავარია კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: მოჩვენებათა მოთხრობები და ხალხური თქმულებები, როგორც კულტურული და ისტორიული ინდექსები

პანკის საჭმლის სამზარეულო

ანთროპოლოგია: ალტერნატიული კვების გზები და პანკური სამზარეულო კვების კულტურა

საკვები და კულტურა ადამიანის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული პრაქტიკაა საკვების მოხმარება. საკვების მოხმარება და წარმოება განსხვავდება სხვადასხვა კულტურული წარმომავლობისა და რწმენის საფუძველზე. ანთროპოლოგიაში კვების პრაქტიკის შესწავლა ჩვეულებრივი საგანია, რომელიც კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: ალტერნატიული კვების გზები და პანკური სამზარეულო კვების კულტურა

ლისას გარეკანის ფოტო

ანთროპოლოგია: კულტურის ასახვა თანამედროვე გრაფიკული ეთნოგრაფიისა და მხატვრული ლიტერატურის საშუალებით

ტრადიციულად, ეთნოგრაფიული მწერლობა არის ანთროპოლოგიური კვლევის არაგამოგონილი საბოლოო პროდუქტი. ეს, ზოგადად, კვლევის ყველაზე ფართოდ განაწილებული შედეგია. მრავალი ადამიანი ეცნობება ანთროპოლოგიას ეთნოგრაფიების კითხვის საშუალებით. ეთნოგრაფია წარმოადგენს წიგნის სიგრძის საველე შენიშვნებისა და d კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: კულტურის ასახვა თანამედროვე გრაფიკული ეთნოგრაფიისა და მხატვრული ლიტერატურის საშუალებით

აშშ სასაზღვრო კედლის გალავანი, რომელიც ჰყოფს შეერთებულ შტატებსა და მექსიკას

ანთროპოლოგია: საზღვრების, საზღვრის გადაკვეთისა და გეოგრაფიული კონფლიქტის მოკლე მიმოხილვა

საზღვრების ანთროპოლოგიის შესავალი ხშირად ყველაზე ნათლად შეიძლება გავიგოთ, როდესაც ისინი სხვასთან ურთიერთობაში არიან. ანთროპოლოგიაში, კულტურათა ბინადრობის განსხვავებული გზების გაგება და გეოგრაფიული ტერიტორიების რეფლექსური ფორმირება ჩვეულებრივი მიზანია. Ერთერთი … კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: საზღვრების, საზღვრის გადაკვეთისა და გეოგრაფიული კონფლიქტის მოკლე მიმოხილვა

კალაჰარის-უდაბნოს-სამხრეთ-აფრიკის მკვიდრი მოსახლეობა

ანთროპოლოგია: გრძივი კვლევისა და ეთნოგრაფიული მეთოდების უნიკალური უპირატესობები და გამოწვევები

ეთნოგრაფიული მეთოდების შესავალი მონაწილეთა დაკვირვება ანთროპოლოგიის ერთ-ერთი ძირითადი მეთოდია. კვლევის ეს ფორმა გულისხმობს მკვლევარების შესვლას ადგილზე, ჩვეულებრივ უცხო კულტურაში, გახანგრძლივებული ყოფნისთვის. ანთროპოლოგიას აქვს უნიკალური სარგებელი სხვა კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: გრძივი კვლევისა და ეთნოგრაფიული მეთოდების უნიკალური უპირატესობები და გამოწვევები

ანთროპოლოგია: ვირტუალური სამყაროების ეთნოგრაფიული კვლევა და ონლაინ კულტურა

ციფრულ კულტურაზე გადასვლა ტრადიციული ანთროპოლოგიური კვლევა გულისხმობდა სხვა კულტურის ძიებას და არა მასში ჩაღრმავებას. ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ანთროპოლოგიამ განიცადა რადიკალური ძვრები, რომლებიც დღემდე გრძელდება. ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: ვირტუალური სამყაროების ეთნოგრაფიული კვლევა და ონლაინ კულტურა