ამერიკული კასტის სისტემა

ამერიკული კასტის სისტემის ანთროპოლოგიური მნიშვნელობა

შეერთებული შტატები ერთ – ერთი ყველაზე მაღალგანვითარებული ქვეყანაა მსოფლიოში. ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური და სოციალური თავისუფლებები, რომელთა მრავალი სხვა ქვეყანა და სახელმწიფო არ არის საიდუმლო. ამერიკის ეკონომიკა ერთ – ერთი ყველაზე… კითხვის გაგრძელება ამერიკული კასტის სისტემის ანთროპოლოგიური მნიშვნელობა

კარიბჭის საზოგადოება კიევის ცენტრში, უკრაინა.

ანთროპოლოგია: დახურული თემების სხვადასხვა ტიპები საზოგადოების შიგნით

თემები ხალხის მრავალფეროვანი ჯგუფია, რომლებსაც უამრავი კონტექსტისა და მიზნის გამოყენება შეუძლიათ. ზოგიერთი საზოგადოება დიდია, ისევე როგორც მთელი ქვეყანა. სხვები ძალიან პატარა არიან, როგორიცაა ქალაქის ბოულინგის ლიგა. არ აქვს მნიშვნელობა სიდიდეს, საზოგადოება is კითხვის გაგრძელება ანთროპოლოგია: დახურული თემების სხვადასხვა ტიპები საზოგადოების შიგნით